این آزمون سطح زبان عمومی و آکادمیک شرکت کنندگان آن را مشخص میکند، داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل ، کار و یا زندگی در کشوری را دارند که زبان رایج و مورد استفده در آن کشور و یا محل کار زبان انگلیسی میباشد.

همانطور که در مقاله آیلتس گفتیم محدوده نمره آزمون آیلتس از ۰ تا ۹ میباشد و شیوه نمره دهی در آزمون آیلتس بصورت میانگین نمرات مهارت های ۴گانه Writing، Reading، Listening  و  Speaking است.

بخشهای مختلف آزمون IELTS

Listening

زمان: حدوداً ۱۰+۳۰ دقیقه

تعداد سؤال: دفترچه‌ای حاوی چهل سؤال در ۴ بخش

نوار امتحان Listening فقط یکبار پخش می‌شود.

قبل از پخش نوار فرصت دارید تا سؤالها را مرور کنید.

پس از پایان یافتن هر بخش، فرصت دارید تا جوابهای خود را بازبینی نمایید.

پاسخها باید در دفترچه سوالات نوشته شود.

با پایان گرفتن نوار ده دقیقه فرصت دارید تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نمایید.

دو بخش اول شامل موضوعاتی اجتماعی است و مکالمه بین دو یا چند نفر می‌باشد.

دو بخش دوم شامل موضوعاتی دانشگاهی است. یک مکالمه حداکثر چهار نفره و یک کنفرانس، تشکیل دهنده این بخشها هستند.

Reading

General Training Reading

زمان: ۶۰ دقیقه برای ۴۰ سؤال

دفترچه حاوی متون که جمعاً ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه دارند به داوطلب داده می‌شود.

بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه‌ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمی‌شود.

متون بکار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، کتابها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.

بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعی است.

بخش دوم در مورد جزوات آموزشی و احتیاجات رفاهی است.

بخش سوم شامل یک متن بلند با موضوعی عمومی است.

Academic Reading

زمان: ۶۰ دقیقه برای ۴۰ سؤال

دفترچه حاوی ۳ متن که جمعاً ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه دارند به داوطلب داده می‌شود.

بر خلاف بخش Listening، زمان اضافه‌ای جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمی‌شود.

متون بکار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، کتابها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب آنها خواننده غیر متخصص است.

متون جنبه علمی دارند.

حداقل یکی از سه متن، نوشتاری استدلالی است.

در صورتی که متن حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه نامه‌ای کوتاه نیز همراه آن خواهد آمد.

Writing

General Training Writing

زمان: ۶۰ دقیقه

برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

در موضوع اول (Task 1) باید نامه‌ای به شخصی فرضی بنویسد و در آن مسئله یا مشکلی را شرح دهید. نامه شما باید حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. اگر نامه‌ای کمتر از ۱۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۲۰ دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

برای نوشتن نامه میتوانید یکی از چهار نوع نامه زیر را انتخاب کرده و یک نامه فرضی بنویسید.

نامه یکی از چهار نوع زیر میباشد:

Complaint / Request of information letter شکایت نامه / نامه درخواست اطلاعات

Job application letter نامه درخواست کار

Personal letter نامه شخصی

Formal business letter نامه رسمی اداری
درموضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مسئله بیان کنید و باید حداقل ۲۵۰ کلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی کمتر از ۲۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۴۰ دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.

Academic Writing

زمان: ۶۰ دقیقه

برای دو موضوع باید انشاء بنویسید.

در موضوع اول (Task 1) باید در مورد جدول یا نموداری که به شما داده شده‌است، توضیح دهید. انشاء شما باید حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. اگر انشائی کمتر از ۱۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۲۰ دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید.

در موضوع دوم (Task 2) باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مسئله بیان کنید و باید حداقل ۲۵۰ کلمه در مورد آن بنویسید. اگر انشائی کمتر از ۲۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم خواهد شد. بهتر است ۴۰ دقیقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهید.

Speaking

بخش صحبت کردن که زمان ۱۱ تا ۱۴ دقیقه می‌باشد، یک امتحان بصورت مصاحبه رو در رو می‌باشد و شامل سه بخش است.

بخش اول ۴ تا ۵ دقیقه بطول می‌انجامد و متقاضی باید به سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایق خود جواب دهد.

در بخش دوم باید به مدت ۲ دقیقه در مورد موضوعی که به شما داده می‌شود صحبت کنید. قبل از آن یک دقیقه فرصت دارید تا در مورد موضوع فکر کنید و یادداشت بردارید. پس از پایان ۲ دقیقه، به یک یا دو سؤال در مورد موضوع صحبتتان باید پاسخ دهید.

در بخش سوم به مدت ۴ تا ۵ دقیقه با مصاحبه کننده صحبت خواهید کرد. محور گفتگوی شما موضوعی است که در بخش دوم به آن پرداخته‌اید.

آزمون آیلتس آکادمیک و آزمون آیلتس جنران

آزمون آیلتس آکادمیک | آزمون آیلتس جنرال

بنا بر هدف داوطلب که می تواند تحصیلی و حرفه ای و همچنین گرفتن ویزا باشد میتواند یکی از آزمون های آیلتس را انتخاب نماید. هر دو نسخه شامل چهار بخش جداگانه می شود که هر یک از چهار مهارت زبانی نظیر لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ را مورد ارزیابی قرار می دهد.

آیلتس آکادمیک

آزمون آیلتس آکادمیک برای افرادی که بدنبال بورسیه تحصیلی و یا ادامه تحصیلات عالی می باشند مناسب است. آزمونی از سطح جنرال زبان داوطلب است و اینکه داوطلب آزمون آمادگی تحصیل یا آموزش دادن به انگلیسی را دارد یا خیر ارزیابی می شود.

آزمون آکادمیک آیلتس مهارت مورد نیاز زبان انگلیسی برای محیط آکادمیک آموزشی عالی را مورد سنجش قرار می دهد. تکالیف و متون برای کلیه آزمون دهندگان، صرفنظر از تمرکز تحصیلی شان ،قابل دسترسی می باشند.

آیلتس جنرال

آیلتس جنرال برای آزمون دهندگانی که قصد آموزش، کسب تجربه کاری و یا تحصیل در سطح مدرکی زیر لیسانس در محیط های انگلیسی زبان را دارند، مناسب می باشد. این گزینه روی مهارت های ابقایی زبان در زمینه های گسترده اجتماعی و کاری، تاکید می نماید.

تفاوت آزمون آیلتس General آیلتس Academic

تفاوت دو آزمون آکادمیک و جنرال:

تفاوت در قسمت reading  و writing است

در قسمت  Reading: آزمون آکادمیک آیلتس ما شاهد ۳ متن هستیم و در آزمون جنرال آیلتس متن ها تعداد بیشتری دارند، حدود ۵ یا ۶ متن

در قسمت Writing : آزمون آکادمیک بخش رایتینگ آزمون شمال یک مقاله نویسی و یک گزارش نویسی است اما در جنرال یک مقاله نویسی و یک نامه نگاری اداری است.

گزارش نمره آیلتس

نتایج آزمون آیلتس که در بالا نیز اشاره کردیم بین ۰ و ۹ میباشد و نتایج امتحان ۲ هفته پس از پایان یافتن آخرین مصاحبه برگزار خواهد شد،  نتایج باید شخصاً توسط متقاضی دریافت گردد.

تقاضای تجدید نظر

این امکان برای شرکت‌کنندگان در امتحان آیلتس وجود دارد تا به بخشی یا تمام نمرات کارنامه خود اعتراض کنند. برای این کار لازم است تا در فاصله یک ماه بعد از تاریخ چاپ کارنامه فرم تقاضای تجدید نظر را پر کرده و همراه با اصل کارنامه خود٬ به دفتر امتحان آیلتس ارسال نمایید.

اعتراض به نمره آزمون آیلتس شامل هزینه میشود که مبلغ آن AU$۱۶۰ است که در صورتی که نمره شرکت‌کننده در امتحان بیشتر شود٬ به طور کامل به شرکت‌کننده برگردانده خواهد شد. در صورت افزایش نمره کارنامه جدید که شامل نمره جدید و شماره ممتحن توسط مرکز صادر خواهد شد.