نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

یکی از بخش های آزمون آیلتس سنجش مهارت اسپیکینگ داوطلبان است . این بخش برای بعضی افراد بسیار استرس زا است چراکه میخواهند با یک شخص رو در رو صحبت کنند همچنین عدم آگاهی از بخش های مختلف اسپیکینگ آیلتس و همچنین نحوه نمره دهی اسپیکینگ آیلتس باعث اضطراب دوچندان شما میشود. بهتر است به طور کاملا با معیار های نمره دهی در این بخش آشنا باشید تا بتوانید سوالات ممتحن را به درستی پاسخ دهید و با آمادگی کافی در این آزمون شرکت کنید.

معرفی کوتاه بخش اسپیکینگ آیلتس

موضوع زمان بندی بخش
ممتحن از شما سوالات کلی و آشنایی می پرسد. مثلا وارد مورد علاقه و یا زندگی روزمره. ۴-۵ دقیقه ۱
ممتحن برگه سالی را که مضوعی به همراه پیشنهاداتی است را به شما می دهد، از شما انتظار می رود که ۱-۲ دقیقه درمورد ان موضوع صحبت کنید.قبل از اینکه شروع به صحبت کنید یک دقیق زمان برای آمادگی خواهید داشت. ممکن است چندین سوال پیرو نیز شما بپرسند. ۳-۴ دقیقه ۲
ممتحن سوالات انتظاعی تر عمیق تری را در باره بخش دو از شما می پرسد. ۴-۵ دقیقه

 

بیشتر بخوانید :۲۲مورد از باور های غلط در مورد آیلتس

 

معیارهای تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

سازمان آیلتس به طور رسمی ۴ معیار را برای نمره دهی اسپیکینگ آیلتس مطرح کرده است که ما در زیر به شما میگوییم که برای کسب هر نمره باید چه فاکتور هایی را در نظر بگیرید.

 

Band Pronunciation Grammatical range and accuracy Lexical resource Fluency and coherence
نمره تلفظ بُرد و درستی گرامر منابع واژگان انسجام و سلاست
۹ تلفظ با ظرافت کامل و دقیق

درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.

مشخص نیست native نیست.

بُرد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.

مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به Native Speaker ها بکند (slip).

در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند.

زبان و ادبیاتش اصیل و طبیعی است و درست همانند یک Native Speaker صحبت می کند.

نرم و روان صحبت می کند. تکرار و تصحیح خودش به ندرت اتفاق می افتد.

اگر در صحبت هایش مکث کند، به خاطر طبیعت گفتگویش است، نه به خاطر اینکه به دنبال ساختارهای گرامری یا لغات خاصی می گردد.

صحبتش را کاملا منسجم و طبقه بندی شده ارایه می کند و هرجا که لازم باشد، به درستی و به صورت حرفه ای از عبارات ربط دهنده مناسب استفاده می کند.

موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

۸ تلفظ با ظرافت عالی و دقیق

درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.

زبان مادری اش خیلی کم روی صحبتش تاثیر دارد.

بُرد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.

اکثر جملاتش درست و بدون غلط است اما گاهی اشتباهاتی دارد که البته آن ها نیز اساسی و پایه ای نیستند.

منابع واژگانش وسیع است و به راحتی و با انعطالف برای انتقال مفاهیم به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.

با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند ولی به ندرت اشتباه هم می کند.

کاملا حرفه ای در مواقع لازم، عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد.

نرم و روان صحبت می کند اما گاهی نیز تکرار کرده و خودش را تصحیح می کند.

گر در صحبت هایش مکث کند، معمولا به خاطر طبیعت گفتگویش است، اما به ندرت نیز به خاطر این است که به دنبال زبان و ادبیات مناسب می گردد.

موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

۷ تمام ویژگی های لازم برای نمره ۶ را داشته و از آن بهتر است اما به نمره ۸ نمی رسد. ساختارهای پیچیده ی بسیاری استفاده می کند اما انعطاب پذیری آن ها معمولی است.

جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند اما تعدادی اشتباه گرامری داشته و آن ها را تکرار می کند.

در موضوعات بسیاری، می تواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند.

گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد collocation و style نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را اشتباه انتخاب می کند.

عبارات و جملات را به خوبی paraphrase می کند و توضیح می دهد.

بدون اینکه اسنسجام صحبتش بهم بریزد، یا حس شود که دارد تلاش خاصی می کند، به اندازه کافی صحبت می کند.·      گاهی اوقات مکث هایی برای پیدا کردن ساختارهای گرامری یا لغات می کند.

بعضی از موقع، خودش را تصحیح کرده و عبارت یا جمله ای را تکرار می کند.

از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند (connectives & discourse markers) و کلمات ارتباطی اش انعطاف دارد.

۶ کنترل نسبی رو تلفظ·      گاهی تلفظ های بسیار خوبی دارد اما دایم و ثابت نیست.

علی رغم تلفظ های اشتباه، می توان فهمید چه می گوید ولی گاهی وضوح تلفظ ندارد.

ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.

اشتباهات گرامری زیادی در جملات پیچیده نشان می دهد اگرچه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

دامنه لغاتش برای صحبت راجع به موضوعات مختلف کافی است و علی رغم بعضی استفاده های نابه جا، معنی حرفش را شفاف انتقال می دهد.·      عبارات و جملات را با موفقیت paraphrase می کند و توضیح می دهد.  می خواهد به اندازه کافی صحبت کند اما گاهی انسجام صحبتش از دستش خارج می شود چرا که گاهی تکرار می کند، مکث می کند یا خودش را تصحیح می کند.

از کلمات ربط استفاده می کند (connectives & discourse markers) اما همیشه به درستی از آن ها استفاده نمی کند.

۵ ·      تمام ویژگی های لازم برای نمره ۴ را داشته و از آن بهتر است اما به نمره ۶ نمی رسد. ·      ساختارهای جملاتش ساده است و درستی آن ها معقول می باشد.·      جملات پیچیده اش محدود است و معمولا اشتباهاتی داشته و معمولا درک مطلب را مختل می کند. ·      تلاش می کند راجع به موضوعات آشنا و ناآشنا صحبت کند ولی انعطاف پذیری منابع واژگانش محدود است.·      عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد اما خیلی در اینکار موفق نیست. ·      جریان صحبتش را حفظ می کند اما تکرار، تصحیح خود و مکث در صحبتش زیاد است و به کُندی صحبت می کند.·      از برخی از کلمات ربط خاص زیادی استفاده می کند. (connectives & discourse markers)

·       ساختارهای ساده را نرم و روان و منسجم تولید می کند اما در ساختارهای پیچیده دچار مشکلات fluency است.

۴ تلفظی محدود دارد.

شاید تلاش کند تلفظ خوب باشد اما اغلب نمی تواند.

اشتباهات تلفظی زیادی دارد و درک صحبت هایش برای شنونده سخت است.

جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و Subordinate دیده نمی شود.

اشتباهات بسیاری دارد و باعث کج فهمی می شود.

می تواند راجع به موضوعات آشنا صحبت کند اما در مورد موضوعات ناآشنا فقط می تواند مفاهیم اصلی را انتقال دهد.

انتخاب کلماتش معمولا اشتباه است.

معمولا paraphrase نمی کند.

بدون مکث های طولانی، نمی تواند پاسخ بدهد و معمولا به کُندی و آهسته صحبت کرده و پر از تکرار و تصحیح خود است.·      جملات ساده را به یکدیگر ربط می دهد اما به صورت پی در پی از کلمات ربط ساده و ابتدایی استفاده می کند و گاهی انسجامش بهم می ریزد.
۳  از نمره ۲ بهتر است اما به نمره ۴ نمی رسد. تلاش می کند صحبت کند اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند. معمولا وابسته به عبارات و جملات حفظی است.·      اشتباهات بسیاری دارد مگر آنکه کل عبارت را حفظ شده تحویل دهد. برای ارایه ی اطلاعات فردی، لغات خیلی ساده ای استفاده می کند

برای موضوعاتی که خیلی متداول و آشنا نیستند، لغات کافی بلد نیست.

مکث های طولانی مدت دارد.

حتی جملات ساده را به سختی به یکدیگر ربط می دهد.

پاسخ های ساده می دهد و معمولا نمی تواند حتی پیام های پایه ای را انتقال دهد.

۲ تلفظ ها اغلب نامفهوم است. جملات ساده را هم نمی تواند بسازد. یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند. پیش از هر کلمه ای که می خواهد بگوید، مکث های خیلی طولانی دارد.·      ارتباط و صحبت کردن با او خیلی کم امکان پذیر است.
۱ ·      توانایی برقراری ارتباط وجود ندارد!
۰ ·      در امتحان شرکت نکرده و غایب است.

دیگر فاکتورهای تاثیرگذار در معیارهای تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

موارد دیگری وجود دارند که میتواند بر روی نمره دهی تاثیر بگذارد که در زیر به آن اشاره میکنیم.

تاثیر حالت چهره

سعی کنید با چهره ای خندان و شاد با ممتحن رو به رو شوید چرا که ممتحن در آن روز با افراد زیادی در ارتباط است و دوست ندارد با چهره ای پر استرس و غمگین دیدار کند. شما میتوانید پر انرژی در این جلسه حاضر شوید و با اعتماد به نفس با ممتحن رو به رو شوید تا ممتحن نیز از شما انرژی بگیرد. این امر میتواند ناخودآگاه بر روی روند نمره دهی شما تاثیر بگذارد.

تاثیر زبان بدن

حالت چهره و زبان بدن شما میتواند ناخودآگاه بر ممتحن و حس ارتباطی او تاثیر بگذارد . سعی نکنید مانند یک مجسمه بشینید ، حرکت نکنید و  فقط به سوالات جواب دهید .لبخند بر چهره داشته باشید و در هنگام حرف زدن صورت و دست های خود را حرکت دهید.

 

بیشتر بخوانید:مصاحبه آیلتس چیست ؟

 

تاثیر نگرش مثبت

مثبت گرا باشید . یعنی چی ؟ بگذارید با یک مثال توضیح دهم ، فکر کنید ممتحن از شما سوال میپرسد که در کدام شهر زندگی میکنید و در مورد آن چه نظری دارید . بعد شما شروع کنید و از وضع بد آلودگی هوا ، شلوغی و … صحبت کنید و کل وقت در حال بدگویی باشید. این نوع از طرز تفکر شما به صورت ناخودآگاه بر روی تصمیم ممتحن تاثیر خواهد گذاشت و شما خود را یک فرد غر غرو نشان خواهید داد . در نتیجه سعی کنید بیشتر از موارد مثبت و زیبایی ها صحبت کنید و به انرژی مثبت فضایی که در آن هستید کمک کنید.

تاثیر خلاقیت

ممتحن آیلتس از متقاضی درخواست کرده است تا راجع به موضوع زیر صحبت کند:

Describe a situation in which somebody made you embarrassed.

ممکن است با خود بگویید این اتفاق برای من نیوفتاده پس من جوابی ندارم که بدهم در نتیجه راهکار چیست؟ شما کافیست خلاق باشید، بداهه صحبت کنید و فکر کنید که در این موقعیت قرار دارید به طوری که ممتحن متوجه نشود که شما الکی میگویید.

امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. اگر هنوز آمادگی لازم برای شرکت در آزمون آیلتس را ندارید پیشنهاد ما شرکت در کلاس های تدریس خصوصی آیلتس استاد شانژاد است.

امتیاز دهی از راست به چپ است.❤️
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *