کاربرد Idiom در آزمون تافل

کاربرد Idiom در آزمون تافل همانند زینت دادن به جملات می باشد. برای یک فرد انگلیسی زبان دانستن این اصطلاح که From a Horse’s Mouth یعنی از یک منبع معتبر بسیار ساده است. اما آیا کاربرد Idiom در آزمون تافل نیز مفید است. گروه آموزشی استاد شانژاد به شما روش صحیح کاربرد Idiom در آزمون تافل را بیان می کند.

کاربرد Idiom در آزمون تافل

Idiom چیست؟

Idiom ها اصطلاحاتی هستند که با معنی ظاهری کلمات بسیار متفاوت هستند و معمولا نمی توان از روی معنای اول آنها به معنای اصطلاح پی برد.

اما آیا می توان از کاربرد Idiom در آزمون تافل را منطقی دانست؟

در بخش های Writing و Speaking استفاده از Idiom ها می تواند نمره شما را افزایش دهد. البته باید به این شعر هم توجه کنید:” که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم طالب دشمن است و هم طالب دوست ”.استفاده زیاد از حد این اصطلاحات باعث می شود که صحبت های شما طبیعی به نظر نرسد. اما اگر بتوانید آنها را به جا استفاده کنید می توانید حسی از طنز به گفته هایتان ببخشید و کمی دلچسب تر منظورتان را بیان کنید.

اما آیا می توان یک تعداد دقیق بیان کرد که معیاری برای کاربرد Idiom در آزمون تافل باشد؟

شاید چیزی حدود ۴ تا ۹ اصطلاح بتواند به شما کمک کننده باشد. بیشتر از این مقدار می تواند این حس را یجاد کند که شما در حال کپی هستید و یا این متن را از قبل حفظ کرده اید.

سعی کنید که Idiom ها طوری استفاده شوند که اگر شما حتی در زبان فارسی هم صحبت می کردید حتما از انها استفاده می کردید.

اما مهم ترین نکته برای کاربرد Idiom در آزمون تافل به صورت موفقیت آمیز این است که:

اگر مطمئنید که جای درست این اصطلاح است از ان استفاده کنید ، در غیر اینصورت ” عطایش را به لقایش بخشید ”.