کلاس خصوصی آیلتس

کلاسهای خصوصی آیلتس (IELTS)

امروزه ، “آیلتس” در کنار تافل ibt  یا اینترنتی ، به سنجش توانایی و مهارت زبانی داوطلبان تمام کشور ها می پردازد، داوطلبانی که می خواهند در دانشگاه ها یا محیط هایی که زبان ارتباط و آموزش ، انگلیسی می باشد، به ادامه آموزش و اشتغال بپردازند. این نوع سیستم یا تافل بریتانیایی (آیلتس) در مقایسه با تافل های آمریکایی در سطح وسیعی به رسمیت شناخته شده است. به طور کلی می توان گفت یکی از تفاوت های آزمون آیلتس و تافل و یا فرق آزمون ielts و toefl در این است که “آزمون آیلتس” نیاز به لهجه بریتیش دارد و در آزمون تافل لهجه به صورت آمریکن می باشد.افراد زیادی هستند برای اخذ مدرک آیلتس نیاز به شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی آیلتس دارند. عامل اصلی تعیین کننده ی تعداد جلسات لازم در کلاسهای خصوصی آیلتس سطح شروع زبان آموز بر اساس مقیاس نمره دهی آیلتس می باشد که جزئیات آن به قرار زیر می باشد:

افرادی با سطح نمره ۷٫ (مجموع دوره تا سطح آیلتس ۸، ۲۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای)

در مجموع برای شخصی که سطح نمره ی فعلی اش ۷ باشد برای کسب نمره ی ۸ به ۱۹ جلسه آموزش نیاز خواهد داشت به اضافه ی ۱ جلسه جمع بندی کلی و مرور نکات که جمعا ۲۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه خواهد بود. جزئیات محاسبه ی تعداد جلسات در پایین آورده شده است:

۶  (speaking)  + ۵ (writing) + 4 (reading) + 4 (listening) = 19 + 1 (Practice session) = 20 (90-min sessions)

افرادی با سطح نمره ی ۴ (مجموع دوره تا سطح آیلتس ۷، ۴۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای)

اکثر افراد در هنگام شروع در این سطح قرار دارند و این سطح پایه محسوب می شود. معمولا کسانی که تا به حال در موسسات آموزش زبان حضور نداشته و تنها زبان انگلیسی را در دانشگاه گذرانده اند در این سطح قرار می گیرند. خیلی از افراد فکر می کنند که سطح شروع آنها نمره ی صفر است. در حالی که کمتر کسی در آزمون واقعی کمتر از ۴ می گیرد. در واقع اگر شما به عباراتی همچون  “How are you”،”Where are you from” آشنایی دارید در این سطح قرار می گیرید. برای این دسته افراد در مجموع ۳۸ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ %D