مدرسان زبان انگلیسی

نخستین همایش بین المللی مدرسان زبان انگلیسی

,
نخستین همایش بین المللی مدرسان زبان انگلیسی ایران تحت عنوان نوآوری جهانی و بومی سازی با حمایت سازمان‌های یونسکو و آیسسکو در تهران برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم،  بیتا رضایی - دبیر مجمع مدرسان زبان انگلیسی ایران اعلام کرد: نخستین همای…