نوشته‌ها

آیلتس فشرده

آیلتس فشرده

آیلتس فشرده برای تعداد زیادی از داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس ،دوره آیلتس فشرده و  فاکتور زمان مورد نیاز برای آمادگی شرکت در آزمون از اهمیت زیادی برخوردار است.متاسفانه بسیاری از این افراد سال های متمادی را به دور از یادگیری موثر و استفاده جد…