نوشته‌ها

اسباب کشی مهاجرت

اسباب کشی مهاجرت

اگر بخواهیم در مورد مهاجرت صحبت کنیم می توان گفت همه ما زمانیکه حرف از مهاجرت به میان می آید یاد جابجایی محل زندگی و اسباب کشی مهاجرت می افتیم، مهاجرت دلایل مختلفی مانند : ادامه تحصیل ، تغییر شغل ، شرایط اقتصادی ضعیف  و بیکاری، جنگ ، بیماری  و …