نوشته‌ها

اصطلاحات انگلیسی خیاطی

اصطلاحات انگلیسی خیاطی

شما برای این که بتوانید در مکالمات انگلیسی خود به خوبی صحبت کنید ، باید تسلط کافی روی کلمات و تلفظ صحیح آن ها داشته باشید. ممکن است در سفر به خارج از کشور و یا حتی اگر در خارج از ایران اقامت دارید ، نیاز داشته باشید در مورد لباس ، دوخت و دوزو تعم…