نوشته‌ها

تدریس خصوصی آیلتس در تهران

تدریس خصوصی آیلتس (IELTS)

تدریس خصوصی آیلتس (IELTS) عامل اصلی تعیین کننده ی تعداد جلسات لازم در تدریس خصوصی آیلتس (IELTS) سطح شروع زبان آموز بر اساس مقیاس نمره دهی آیلتس می باشد که جزئیات آن به قرار زیر می باشد: افرادی با سطح نمره ۷٫ (مجموع دوره تا سطح آیلتس ۸، ۲۰ جلسه ی…