نوشته‌ها

تدریس خصوصی مکالمه توسط خانم

تدریس خصوصی مکالمه توسط خانم

تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی یکی از موثرترین روش ها برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در مدت زمان بسیار کم برای دانشجویان و رسیدن به اهداف آنها محسوب میشود.در دوره های تدریس خصوصی مکالمه گروه آموزشی شانژاد کار به صورت کاملا علمی پیش می رود. ا…