تدریس خصوصی زبان تجاری و بازرگانی

تدریس خصوصی زبان تجارت

تدریس خصوصی زبان تجاری و بازرگانی برای کسانی که قصد دارند تجارت خود را گسترش داده و در سطح جهانی به فعالیت بپردازند و یا به دنبال پذیرش شغلی از کشورهای خارجی می باشند، داشتن تسلط کافی بر زبان انگلیسی، ادامه مطلب…

زبان انگلیسی تجارت

تدریس خصوصی زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان آنگلیسی تجاری و بازرگانی: برای کسانی که قصد دارند تجارت خود را گسترش داده و در سطح جهانی به فعالیت بپردازند. یا به دنبال پذیرش شغلی از ادامه مطلب…

صفحه 1 از 11