نوشته‌ها

تقویت مهارت Speaking

تقویت مهارت Speaking

تقویت مهارت Speaking ( گفتاری) یکی از جذابترین و مفیدترین بخش های آموزش زبان انگلیسی تمرین برای تقویت مهارت Speaking یا صحبت کردن به زبان انگلیسی است. برای دست یافتن به مهارت بالای مکالمه زبان انگلیسی نیاز به گذشت زمان و از همه مهمتر تمرین مداوم دا…
تدریس خصوصی مکالمه توسط خانم

تدریس خصوصی مکالمه توسط خانم

تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی یکی از موثرترین روش ها برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در مدت زمان بسیار کم برای دانشجویان و رسیدن به اهداف آنها محسوب میشود.در دوره های تدریس خصوصی مکالمه گروه آموزشی شانژاد کار به صورت کاملا علمی پیش می رود. ا…