نوشته‌ها

حرف تعریف در زبان انگلیسی

معرفی کامل حرف تعریف در زبان انگلیسی

حرف تعریف در زبان انگلیسی کمی متفاوت با زبان فارسی است و این قضیه ممکن است شما را کمی گیج کند . امروز میخواهیم در مورد انواع حرف تعریف در زبان انگلیسی صحبت کنیم و یک مقایسه کلی با زبان فارسی داشته باشیم تا شما بتوانید مفهوم را به خوبی یاد بگیری…