نوشته‌ها

حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی

قوانین استفاده از حروف اضافه در زبان انگلیسی زبان انگلیسی مانند تمامی زبان ها شامل دستور زبان هایی میشود که یادگیری انها بخشی از زبان انگلیسی به شمار میرود در مقاله زیر ما میخواهیم به معرفی قوانین استفاده از حروف اضافه در زبان انگلیسی بپردازی…