نوشته‌ها

ارسال کارنامه آیلتس

راهنمای نحوه دریافت و ارسال کارنامه آیلتس

بعد از این که در آزمون آیلتس شرکت کردید نوبت به دریافت و ارسال کارنامه آیلتس برای خود و سایر موسسات میرسد. ۱۳ روز پس از این که شما در آزمون شرکت کردید میتوانید کارنامه خود را در سایت مشاهده کنید .این کارنامه تا ۲ سال برای شما معتبر است . اما به این…