نوشته‌ها

روش استفاده از دیکشنری

بهترین روش استفاده از دیکشنری چیست؟

اگر در حال یادگیری زبان انگلیسی هستیدحتما برای یک بار هم که شده از دیکشنری (فرهنگ لغت انگلیسی) استفاده کرده اید . دیکشنری یک کتاب شامل تعداد زیادی لغت انگلیسی به همراه ترجمه و تلفظ آن است . ممکن است خیلی از زبان آموزان که تازه شروع به یادگی…