نوشته‌ها

ریدینگ آزمون سلپیپ

ریدینگ آزمون سلپیپ (CELPIP)

سلپیپ CELPIP که مخفف (Canadian English Language Proficiency Index Program)  می باشد سنجش سطح زبان آموزانی است که قصد زندگی و یا کار و یا ادامه تحصیل در کانادا را دارند. در آزمون سلپیپ هر چهار مهارت زبان انگلیسی را مورد سنجش قرار میدهد و ما در این مقال…