زبان انگلیسی تجارت

تدریس خصوصی زبان انگلیسی تجارت و بازرگانی تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان آنگلیسی تجاری و بازرگانی: برای کسانی که قصد دارند تجارت خود را گسترش داده و در سطح جهانی به فعالیت بپردازند. یا به دنبال پذیرش شغلی از ادامه مطلب…

صفحه 1 از 11