نوشته‌ها

آزمون EPT

آزمون EPT (ای‌پی‌تی)

آزمون EPT یا همان آزمون زبان دانشگاه آزاد که البته نام کامل آزمون ای پی تی آزمون iauept است. زمان برگزاری آزمون EPT آزمون زبان دانشگاه آزاد در گذشته بصورت فصلی برگزار می شد و در سال ۴ بار داوطلبان آزمون ای پی تی فرصت شرکت در این آزمون را داشتند، اما هم اکنون تقریبا بصورت ماهانه این آزمون برگزار می شود و داوطلبان در سال ۱۰ بار قادر به شرکت در آزمون زبان دانشگاه آزاد هستند.