نوشته‌ها

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

آموزش زمان حال استمراری در انگلیسی

یکی از زمان هایی که در گرامر زبان انگلیسی بسیار کاربرد دارد ، زمان حال استمراری است . زمان حال استمراری در انگلیسی فعل هایی را توصیف میکند که در همان لحظه در حال انجام هستند. وجه حال استمراری (present continuous ) در جملات مثبت، منفی و سوالی به کار…