نوشته‌ها

آزمون دولینگو

آزمون دولینگو و تمام جزئیات آن

آزمون زبان دولینگو Duolingo English test یک آزمون آنلاین است که مهارت دانشجویان و دانش آموزان در سطح بین المللی، در زمینه زبان انگلیسی میسنجد. این آزمون بر مبنای کامپیوتر و انطباقی است و این روز ها بدلیل شیوع بیماری کرونا و کنسل شدن تمام آز…