نوشته‌ها

محاسبه نمره رایتینگ در آیلتس

محاسبه نمره رایتینگ در آیلتس

برای محاسبه نمره رایتینگ چهار فاکتور نمره دهی وجود دارد  پاسخ جامع و مانع به سوال( فقط به سوال پاسخ دهید، به چیزی جز سوال پاسخ ندهید،به تمام جنبه های سوال پاسخ دهید و حداقل تعداد کلمات را رعایت کنید). Task Response.  انسجام میان پاراگرافی و…