نوشته‌ها

Speaking آیلتس

در آزمون Speaking آیلتس رسمی صحبت کنم یا ...؟

زمانیکه شما در حال انجام دادن Speaking  آیلتس هستید نحوه بیان صحیح آهنگ کلمات با صدای مناسب حائز اهمیت می باشد. در این مقاله ما نگاهی به چگونگی ارتباط عبارات و نحوه تأثیر گذاری روی صدای کلمات خواهیم داشت. شما در واقع در حال صحبت با فردی هستید ، بناب…