نوشته‌ها

3 اشتباه اصلی در مصاحبه آیلتس

۳ اشتباه اصلی در مصاحبه آیلتس

در مصاحبه آیلتس از آن جهت که به صورتی شفاهی برگزار می‌شود، داوطلبان با شرایط جداگانه‌ای مواجه هستند که گاهی ممکن است دشواری هایی به همراه داشته باشد. در این مقاله به شرح سه اشتباه اصلی مصاحبه آیلتس می‌پردازیم که نمره‌ی آزمون شما را پایین می…