نوشته‌ها

معلم خصوصی آیلتس

معلم خصوصی آیلتس

در مقاله های پیشین برای راهنمایی شما زبان آموزان عزیز به معرفی ویژگی های معلم خوب آیلتس پرداختیم مقاله کوتاه زیر شامل توضیحاتی در رابطه با ویژگی های معلم خصوصی آیلتس و اینکه چرا و چگونه این گروه کوچک از معلم ها از اکثریت متفاوت هستند.گرچه نوشته ز…