نوشته‌ها

معلم خصوصی زبان انگلیسی

شرکت در کلاسهای گروهی و یا داشتن معلم خصوصی زبان انگلیسی؟

چه اتفاقی می افتد که به کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی روی می آوریم؟ گاهی اوقات خانواده ها احساس میکنند که فرزندشان در یادگیری زبان انگلیسی ضعیف عمل میکند و نمره هاش آنطور که باید خوب نیستند یا خود شخص این باور را دارد که معلم خصوصی زبان ان…