نوشته‌ها

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی چیست؟ گرامر زبان انگلیسی به مجموعه قوانین و مقررات موجود در زبان انگلیسی که بین کلمات، جمله‌ها، گروه‌ها و شبه‌جمله‌ها حاکم است، گفته میشود. همه ما از زمانی که می توانیم جملات قابل فهمی را صحبت کنیم از گرامر استفاده می کنیم زیرا گرامر س…