نوشته‌ها

نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

چگونگی نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

یکی از بخش های آزمون آیلتس سنجش مهارت اسپیکینگ داوطلبان است . این بخش برای بعضی افراد بسیار استرس زا است چراکه میخواهند با یک شخص رو در رو صحبت کنند همچنین عدم آگاهی از بخش های مختلف اسپیکینگ آیلتس و همچنین نحوه نمره دهی اسپیکینگ آیلتس باعث ا…
محاسبه نمره رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

محاسبه نمره رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

نحوه محاسبه و نمره دهی بخش های گوناگون آزمون آیلتس برای زبان آموزان از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که با اطلاع دقیق از این فرایند می توانند برنامه ریزی دقیق تر و زمانبندی بهترین برای آزمون داشته و بی گمان نمره بالاتری به دست آورند.