نوشته‌ها

تقویت writing در زبان انگلیسی

تقویت writing در زبان انگلیسی

تقویت writing در زبان انگلیسی از بین چهار مهارت زبان انگلیسی، مهارت نوشتن مهارتی است که نه تنها در کشور ما به اندازه دیگر مهارت‎ها به آن توجه نمی‎شود بلکه بیشتر افرادی که در زمینه آموزش زبان انگلیسی فعالیت دارند نیز تخصص لازم را چه در مبحث …