نوشته‌ها

واژگان مشابه در آیلتس

واژگان مشابه و دردسرساز در آیلتس

واژگان زیر، واژگان مشابه در آیلتس هستند که طبق آمار بیشترین غلط های املایی و تلفظی را در اسپیکینگ، رایتینگ و لیسنینگ ایجاد کرده اند. این واژگان از نظر نوشتار و گفتار بسیار شبیه هم هستند و امکان اشتباه و خطا در زبان آموزان را بالا می برند. این واژگان را در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی چک کنید و در صورت فیش برداری نکردن، از روی هر کدام دست کم پنج بار رونویسی نمایید.