نوشته‌ها

کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

به طور کلی هنگامی که اسم ویرگول را میشنویم یاد مکث کردن در جمله میوفتیم ولی تنها کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی به مکث کردن ختم نمیشود و جاهای مختلفی در جمله کاربرد دارد که بهتر است شما با آن آشنا باشید و به درستی آن را به کار ببرید . در این…