نوشته‌ها

آزمون اسپیکینگ آیلتس

اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking از دیدگاه علم روانشناسی

آیا تاکنون فکر کرده اید که آزمون اسپیکینگ آیلتس چیزی فراتر از صحبت کردن صرف می باشد. در این مقاله به تاثیر علم روانشناسی در آزمون اسپیکینگ آیلتس می پردازیم و بررسی می کنیم که چگونه توجه به این مساله می تواند موجب بهبود نمره در آزمون شود.