رایتینگ تسک دو Task2 آیلتس

رایتینگ تسک دو  Task2 آیلتس

در این بخش زبان آموز باید یک مقاله (essay) بنویسد . نوشته شما باید قالب استاندارد یک مقاله را داشته باشد، ادبیات آن رسمی  (Formal) باشد و موضوع نوشته و هدف از نوشتن آن کاملاً مشخص باشد.

در ابتدا یک سوال مشخص از شما پرسیده می شود که شما باید دقیقا به همان سوال پاسخ شفافی بدهید. شما در پاسخ خود باید نشان دهید که کاملاً سوال را متوجه شده اید؛ همچنین باید نسبت به سوال پرسیده شده یک موضع مشخص داشته باشید؛ نظر خود را بیان کنید و با مثال‌ها و دلایل قابل فهم ارائه دهید.

مدت زمانی که برای نوشتن این مقاله در اختیار شما قرار می گیرد ۴۰ دقیقه است و حداقل تعداد کلماتی که به کار می برید باید ۲۵۰ باشد، ولی موسسه بهکلام به شما حداقل ۲۷۰ کلمه را توصیه می کند.

 

مراحل نوشتن مقاله

مقاله شما باید شامل سه فاکتور مهم باشد :

  • مقدمه

به خاطر داشته باشید شما تنها ۴۰ دقیقه برای نوشتن زمان دارید بنابراین، شما بایستی بتوانید مقدمه ی خود را سریع تر بنویسید تا وقت کافی برای نوشتن پاراگراف های اصلی داشته باشید. دوباره نویسی صورت سوال و پاسخ به سوال یکی از قسمتهای مقدمه است، یعنی همان مطلب را به صورت دیگری بیان کنیم .

  • بدنه یا پاراگراف بندی

برای نوشتن یک مقاله آیلتس شما باید ۲ و یا ۳ پاراگراف بنویسید هر پاراگرافی باید یک ایده ی اصلی داشته باشد و جملات موجود در آن باید ایده ی اصلی را تشریح و ساپورت کند. در ابتدا موضوع آن پاراگراف گفته می شود که به آن Topic  Sentence می گوییم. سپس، آن موضوع را شرح و بسط می دهیم ، در انتها باید ادعای خود را پشتیبانی کنیم.

  • نتیجه گیری

نتیجه گیری مقاله باید خلاصه شود و باید به این صورت عمل کنید : موضوع مقاله را مجددا در جمله بندی جدید بیان کنید یعنی همان محتوا را با جمله بندی و کلمات متفاوت ارائه دهید.

 

معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس

برای اینکه بتوانیم نحوه نمره دهی در آزمون آیلتس را بدانیم باید ابتدا بدانیم که هر مهارت چگونه نمره دهی می شود. معیارهای تصحیح و نمره دهی رایتینگ تسک دو آیلتس: برای کسب آمادگی در رایتینگ تسک ۲ آیلتس IELTS Writing Task   باید بدانیم نوشته ما طبق چه معیارهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا بتوانیم خود را برای نگارش مقاله های آیلتس IELTS  بهتر آماده کنیم چرا که دقیقا متوجه می شویم ممتحن آیلتس  IELTS Examiner قرار است به چه آیتم هایی در مقاله Essay ما نمره دهد.

 

معیارهای تصحیح و ارزیابی رایتینگ تسک ۲ آیلتس IELTS Writing Task 2 چیست؟

همانند مهارت اسپیکینگ آیلتس  IELTS Speaking‌، بخش مربوط به آزمون آیلتس IELTS  کنسول گری بریتانیا British Council  در وبسایت takeielts.britishcouncil.org  چهار معیار موثر در ارزیابی رایتینگ تسک ۲ آیلتس IELTS Writing Task 2  معرفی و مورد ارزیابی قرار داده است. لینک این مطلب در پایین وجود دارد. در ابتدا، به بررسی چهار فاکتور خود سازمان می پردازیم. جدول زیر از روی نسخه اصلی آن تهیه شده است.

Band Grammatical Range and Accuracy Lexical Resource Coherence and Cohesion Task Response
نمره بُرد و درستی گرامر منابع واژگان انسجام و پیوستگی پاسخگویی به سوال
۹ ·      بُرد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.·      مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به Native Speaker ها بکند (slip). ·      در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند و کنترل فوق العاده ای روی اصیل و طبیعی بودن زبان و ادبیاتش دارد.·      ممکن است اشتباهات لُپی داشته باشد اما مشکلی نیست. درست همانند یک Native Speaker که ممکن است slip داشته باشد. ·      طوری از کلمات و عبارات ربط استفاده می کنند که آن ها توجه را جلب نمی کنند.·      خیلی حرفه ای نوشته اش را پاراگراف بندی می کند. ·      تماما بخش های سوال را پوشش می دهد.·      پاسخش را کاملا تشریح کرده و توضیح می دهد.

·      برای شرح پاسخش، دلایل خوبی آورده و پشتیبانی کاملی انجام می دهد.

۸ ·      بُرد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.·      اکثر جملاتش درست و بدون غلط است.

·      گاهی اشتباهات و غلط هایی نیز دارد.

·      منابع واژگانش وسیع است و به راحتی و با انعطالف برای انتقال مفاهیم به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.·      با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و uncommon استفاده می کند ولی گاهی لغات را اشتباه انتخاب می کند و کالوکیشن درستی نمی سازد.

·      ایرادهای spelling و word formation ش بسیار کم است.

·      ایده ها و مطالبش را با یک ترتیب منطقی می نویسد. (logical sequencing)·      تمام نکات کلمات ربط Cohesion را به خوبی مدیریت می کند.

·      پارگراف بندی های مناسبی دارد.

·      بخش های سوال را به اندازه کافی پوشش می دهد.·      پاسخش را تشریح کرده و برای شرح پاسخش، دلایل آورده و پشتیبانی انجام می دهد.
۷ ·      ساختارهای پیچیده ی بسیاری استفاده می کند اما انعطاب پذیری آن ها معمولی است.·      جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند.

·      روی گرامر و علامت گذاری (Punctuation) تسلط خوبی دارد اما تعدادی اشتباه نیز در نوشته اش وجود دارد.

·      در موضوعات بسیاری، می تواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند و دامنه لغاتش کافی است.·      گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد collocation و style نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را اشتباه انتخاب می کند.

·      بعضی مواقع ایرادهایی در انتخاب کلمات، spelling و word formation دارد.

·      اطلاعات را به صورت منطقی سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.·      از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند (cohesive devices) اما ممکن است از آن ها زیادی یا کم استفاده کند. (under-/over-use)

·      در هر پاراگرافش یک موضوع کلی شفاف ارایه می دهد.

·      تمام بخش های سوال را پوشش می دهد.·      وضعیت خودش را در پاسخش کاملا شفاف می کند.

·      پاسخش را تشریح کرده و برای ایده هایش، دلایل آورده و پشتیبانی انجام می دهد اما ممکن است حس شود تمایلی به کلی نگری داشته و یا پشتیبانی خوبی انجام ندهد.

۶ ·      ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.·      اشتباهات گرامری و Punctuation دارد اگرچه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند. ·      لغات مختلفی برای صحبت راجع به موضوعات مختلف استفاده می کند.·      سعی می کند از لغات طبیعی و less common استفاده کند اما معمولا به اشتباه این کار را انجام می دهد.

·      ایرادهایی در انتخاب کلمات، spelling و word formation دارد اما این ها مانع برقراری ارتباط و فهم متقابل نمی شود.

·      اطلاعات را به صورت یکدست سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.·      از کلمات ربط به خوبی استفاده می کند (cohesive devices) اما ربط بین جملاتش گاهی مکانیکی یا غلط است.

·      بخش های نوشته اش را گاهی به صورت شفاف به یکدیگر ربط نمی دهد.

·      پاراگراف بندی دارد اما همیشه منطقی نیست.

·      تمام بخش های سوال را پوشش می دهد اما ممکن است روی بعضی بخش ها تمرکز بیشتری داشته باشد.·      وضعیت خودش را در پاسخش مشخص می کند اما ممکن است در نتیجه گیری غیرشفاف شود و یا مطالب تکراری بنویسد.

·      مطالب مرتبط می نویسد اما ممکن است بعضی از آن ها را نابه جا و یا زیادی تشریح کند.

۵ ·      ساختارهای جملاتش محدود است.·      تلاش می کند جملات پیچیده تولید کند اما ساختارهایش به درستی ساختارهای جملات ساده اش نیست.

·       معمولا اشتباهات گرامری و Punctuation بسیاری داشته و آن ها درک مطلب را تاحدودی مختل می کند.

·      دامنه لغات محدودی دارد اما برای حداقل لازم کافی است.·      ایرادهای بزرگی در spelling و word formation دارد و برای خواننده مشکل است. ·      اطلاعات ارایه شده اش سازماندهی نسبی دارند اما پیشروی کلی خوبی ندارد.·      کلمات ربطش (cohesive devices) کافی نیست و همان تعداد کم را نیز غلط استفاده می کند.

·      ممکن است پاراگراف بندی نداشته باشد و یا به اشتباه پاراگراف بسازد.

·      پاسخ بخشی از سوال را می دهد.·      جهت گیری خودش را عنوان می کند اما ممکن است آن را تشریح نکرده و نتیجه گیری نکند.

·      ایده های اصلی را عنوان می کند اما محدود بوده و به درستی و کمال آن ها را تشریح نمی کند.

·      ممکن است اطلاعات بی ربط بنویسد.

۴ ·      جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و Subordinate خیلی محدود است.·      بعضی ساختارهایش درست است اما علط هایش بیشتر است.

·      اغلب نشانه گذاری هایش (Punctuation) اشتباه است.

·      لغاتی که استفاده می کند ابتدایی و basic بوده و معمولا آن ها را مرتبا تکرار می کند.·      لغاتش ممکن است برای نوشته اش مناسب نباشند.

·      تسلطی روی spelling و word formation ندارد.

·      خواننده برای درک نوشته اش باید تلاش مضاعف کند!

·      اطلاعات و ایده هایی دارد اما طبقه بندی و سازماندهی آن ها منسجم نبوده و هیچ پیشروی شفافی ندارد.·      تعدادی عبارات و کلمات ربط بسیار مبتدی استفاده می کند اما معمولا غلط استفاده می کند.

·      معمولا پاراگراف بندی ندارد و یا پاراگراف هایش گیج کننده اند.

·      پاسخش از آنچه خواسته شده است دور است و یا اصلا کلا بی ربط است.·      نحوه ی پاسخ گویی معمولا مناسب نیست.

·      جهت گیری مشخص می کند اما شفاف نیستو

·      چند ایده ی اصلی مطرح می کند اما نمی توان آن ها را تشخیص داد.

·      ایده هایش معمولا تکراری و بی ربط است یا به خوبی پشتیبانی نمی شود.

۳ ·      تلاش می کند جمله بسازد اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند چرا که گرامر و علامت گذاری درستی ندارد. ·      لغاتی که استفاده می کند بسیار ابتدایی و محدود بوده و تسلطی روی spelling و word formation ندارد.·      اشتباهاتش نمی گذارد خواننده پیام را دریافت کند. ·      ایده ها را منطقی طبقه بندی نمی کند.·      کلمات ربطش خیلی محدود است و آن هایی را که استفاده می کند اطلاعات را به صورت منطقی به یکدیگر ربط نمی دهند. ·      تقریبا هیچ بخشی از سوال را پاسخ نمی دهد.·      جهت گیری خاصی مطرح نمی کند.

·      مطالبی که می گوید طرح نداده و یا بی ربط هستند.

۲ ·      جملات ساده را هم نمی تواند بسازد و فقط عبارات حفظی می نویسد. ·      یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند. ·      کنترل کمی روی سازماندهی دارد. ·      جواب خاصی به سوال نمی دهد.·      هیچ جهت گیری ای مطرح نمی کند.

·      ممکن است ایده ای را مطرح کند اما توضیح نمی دهد.

۱ ·      توانایی نوشتن ندارد و یا کلا پاسخش ربطی به سوال داده شده ندارد!
۰ ·      در امتحان شرکت نکرده و غایب است یا یک پاسخ کاملا حفظ شده می نویسد.

 

امتیاز دهی از راست به چپ است.❤️
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *